Program Organizing Committee

Conference Co-Organizers
Cao, Henry (CKGSB)           Wang, Tan (SAIF)
Zhou, Hao (PBCSF)
Program Chair:
Wang, Tan (SAIF)
Program Committee:
Cao, Henry (CKGSB)
Chen, Huafeng (PBCSF)
Chen, Hui (MIT)
Huang, Jennifer (CKGSB)
Ju, Nengjiu (SAIF)
Li, Canlin (Board of Governors of the Federal Reserve System)
Liang, Bing (UMass Amherst)
Liu, Jun (UCSD and SAIF)
Ou-Yang, Hui (CKGSB)
Qian, Jun (SAIF)
Wang, Ashley (Board of Governors of the Federal Reserve System)
Wang, Tan (SAIF)
Wei, John (HKUST)
Yan, Hong (SAIF)
Yan, Hongjun (Rutgers)
Yu, Xiaoyun (Indiana and SAIF)
Zhang, Harold (UT Dallas)
Zhang, Hong (PBCSF)
Zhang, Xiaoyan (Purdue)
Zheng, Lu (UCI)
Zhou, Hao (PBCSF)
Zhu, Ning (SAIF)
Zhu, Xiaodong (Toronto)