Program Organizing Committee


Conference Organizers:

Nengjiu Ju Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University
Hong Yan Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University

Program Chair:

Zhiguo He University of Chicago

Program Committee:

Henry Cao Cheung Kong Graduate School of Business
Hui Chen Massachusetts Institute of Technology
Will Cong University of Chicago
Bing Han University of Toronto
Zhiguo He University of Chicago
Jennifer Huang Cheung Kong Graduate School of Business
Nengjiu Ju Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University
Xianglin Li Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University
Chen Lin University of Hong Kong
Hui Ouyang Cheung Kong Graduate School of Business
Manju Puri Duke University
Jun Qian Fanhai International School of Finance (FISF), Fudan University
Kelly Shue Yale University
Dragon Tang University of Hong Kong
Xuan Tian PBC School of Finance, Tsinghua University
Tan Wang Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University
Yongxiang Wang University of Southern California
Hong Yan Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University
Hongjun Yan DePaul University
Baozhong Yang Georgia State University
Jun Yang Indiana University
Xiaoyun Yu Indiana University
Hao Zhou PBC School of Finance, Tsinghua University
Ning Zhu Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Shanghai Jiao Tong University
PBC School of Finance, Tsinghua University